AARDLEK

In 2009 hebben leden van Warner&consorten (waaronder ik) het collectief AARDLEK opgericht. We maakten voorstellingen voor festivals (zoals Oerol) maar ook specials zoals de opening van het cultuurjaar in Delft en de opening van het nieuwe gebouw van OC&W. Ook gaven we workshops en gingen samenwerkingen aan met andere groepen en artiesten.

In 2015 is AARDLEK opgeheven.

"AARDLEK is een collectief dat beeldend locatietheater maakt met de openbare ruimte als uitgangspunt. Parken, pleinen en braakliggende terreinen zijn ons decor. De wereld van Aardlek is er één van absurde logica en onalledaagse routine. Ons artistiek team bestaat uit dansers, muzikanten, beel- dend kunstenaars, architecten en vormgevers. We maken voorstellingen vanuit een laboratoriumsituatie. Met simpele maar ingenieuze middelen scheppen we poëtische werelden. Ons publiek zit niet op een stoel, maar zoekt in lichte verwarring naar de beste manier van beleven."